Testunau

Cewch ddefnyddio'r tudalennau hyn i wneud y pethau canlynol:

Cewch bori'r testunau yn ôl eu cyfnod, neu yn ôl y math o destun, neu cewch fynd yn syth at restr lawn o'r holl destunau.

Testunau yn ôl cyfnod a math o destun

Cyfnod

Math o destun

1500-1570Drama
1570-1640Barddoniaeth rydd
1640-1710
1710-1780
1780-1850

Bydd y testunau a'r mynegeion yma yn cael eu diweddaru er mwyn cywiro gwallau. Gadewch inni wybod os dowch ar draws gwallau yn y testunau, neu os nad yw'r tudalennau'n gweithio fel yr ydych chi'n disgwyl.

© University of Cambridge 2004
Diweddarwyd: 16 Tachwedd 2004
Last update: 16 November 2004