Rhestr lawn o'r testunau yn y corpws
Full list of the texts in the corpus

Amer. B[enjamin] W[illiams] Chidlaw. Yr American (1840), testun cyflawn.
Beibl 1588 Cyfieithiad y Beibl 1588, Genesis 37, 39-4, I Samuel 16-20, Mathew 26-28, II Corinthiaid 1-9.
The Bible translation of 1588, Genesis 37, 39-4, I Samuel 16-20, Matthew 26-28, II Corinthians 1-9.
BER Detholiad o faledi gan Ellis Roberts (Elis y Cowper) (1782-94).
A selection of ballads by Ellis Roberts (Elis y Cowper) (1782-94).
BHJ Detholiad o faledi gan Hugh Jones (Llangwm)
A selection of ballads by Hugh Jones (Llangwm)
BL. Add. 14986 Dramâu crefyddol (‘Y dioddefaint’ a ‘Tri Brenin o Gwlen’), British Museum Additional 14986 (ms. 1552), testun cyflawn.
Religious drama (‘Y dioddefaint’ a ‘Tri Brenin o Gwlen’), British Museum Additional 14986 (ms. 1552), complete text.
BLl ‘Y Brenin Llur’, Cwrtmawr 212 (c. 1700-50)
Cardiff 6 Barddoniaeth rydd allan o lsg. lsgr. Caerdydd 6 (c. 1550)
Free metre poetry from Cardiff ms. 6 (c. 1550)
CHSM ‘Cronicl Hywel ap Syr Mathew’, Peniarth 168 (1568, llsg. 1589-90)
CMB Legh Richmond, Crefydd mewn bwthyn, neu, Hanes Jane Bach (1819), testun cyflawn.
DFf ‘Darn o'r Ffestifal’, Hafod 22, 80–155.
‘Dioddefaint, Y’. Gweler BL. Add. 14986.
DPO Theophilus Evans (1693-1767), Drych y prif oesoedd (1716), 64-102, 116-23, 230-49.
GBC Ellis Wynne, Gweledigaetheu y Bardd Cwsc (1703), 5-49, 54-77.
‘Hanes Taliesin’. Gweler NLW 13075B.
HHGB Mathew Williams, Hanes holl grefyddau'r byd (1799), 11-58.
JAUG James Albert Ukawsaw Groniosaw, Berr hanes o'r pethau mwyaf hynod ym mywyd James Albert Ukawsaw Groniosaw, tywysog o Affrica (1779), testun cyflawn.
LlGM Barddoniaeth rydd allan o Lyfr Gwyn Mechell (LlGC llsg. 823E) (llsgr. c. 1730; detholiad o farddoniaeth wedi'i chyfansoddi 1649–98).
Free-metre poetry from Llyfr Gwyn Mechell (NLW ms. 832E) (ms. c. 1730; selected poems composed 1649–98).
LlGO Goronwy Owen (1723–69), ‘Llythyrau Goronwy Owen at William Morris’ (1752-7), BL Add. 15037, 30r-32r, 43r-46r, 87v-89v; NLW 17B 217-27, 234-41, 243-327, 329-35, 338-44.
Goronwy Owen (1723–69), ‘Letters of Goronwy Owen to William Morris’ (1752-7), BL Add. 15037, 30r-32r, 43r-46r, 87v-89v; NLW 17B 217-27, 234-41, 243-327, 329-35, 338-44.
LlH Edward James, Pregethau a osodwyd allan ... (1606) (=‘Llyfr yr Homilïau’)
NLW 2722E Llythyrau gan ymfudwyr Cymraeg o dde Meirionydd i'r Unol Daleithiau allan o NLW 2722E (1816–18), testun cyflawn.
Letters by Welsh settlers from south Merionethshire in the United States from NLW 2722E (1816–18), complete text.
NLW 13075B Ystorïau allan o lsg. LlGC 13075B (=Llanover B17) (llsg. 1585-90 (wedi'i gyfansoddi cyn 1561)), 52r-54v (‘Hanes Taliesin’ / ‘Llyma val i kavad Taliesin’), 54v-58r (‘Ystori y gŵr moel o Sythia’, 69r-84v (‘Ystori Alexander a Lodwig’), 104v-106v (‘Ystori'r llong foel’)).
Histories from NLW 13075B (=Llanover B17) (ms. 1585-90 (composed before 1561)), 52r-54v (‘Hanes Taliesin’ / ‘Llyma val i kavad Taliesin’), 54v-58r (‘Ystori y gŵr moel o Sythia’, 69r-84v (‘Ystori Alexander a Lodwig’), 104v-106v (‘Ystori'r llong foel’)).
NLW 14873E Llythyrau at ymfudwyr Cymraeg yn yr Unol Daleithiau o dde Sir Gaerfyrddin allan o NLW 14873E (1797–1807), testun cyflawn.
Letters to Welsh settlers in the United States from south Carmarthenshire from NLW 14873E (1797–1807), complete text.
Pen. 218 Barddoniaeth rydd allan o lsg. Peniarth 218 (1605-10)
Free-metre poetry from Peniarth ms. 218 (1605-10)
PMA Huw Lewys, Perl mewn adfyd (1595), 1-101.
RhC Huw Morus (?), ‘Y Rhyfel Cartrefol’ (Cwrtmawr 42) (ar ôl 1660), testun cyflawn.
Huw Morus (?), ‘Y Rhyfel Cartrefol’ (Cwrtmawr 42) (after 1660), entire text.
RhY ‘Rhyfeddode'r Ynys’, Peniarth 163 ii. (1548), 1-55.
TCh Troelus a Chressyd’, Peniarth 106 (1613, 1622).
TChB Thomas Edwards (Twm o'r Nant), Tri Chryfion Byd (1789?), testun cyflawn.
TIRh Detholiad o farddoniaeth rydd Tomas ab Ieuan ap Rhys (c. 1510–c. 1560), NLW 13070B, 1-41, 166-8; Cardiff Free Library 2.619, 21-4, 30-6; NLW 13081B, 125v-132r, 133v-134r, 135v-136v, 156v-158r, 160v-165v, 173v-175r, 182r-183v, 186r-187v.
A selection of the free-metre poetry of Tomas ab Ieuan ap Rhys (c. 1510–c. 1560), NLW 13070B, 1-41, 166-8; Cardiff Free Library 2.619, 21-4, 30-6; NLW 13081B, 125v-132r, 133v-134r, 135v-136v, 156v-158r, 160v-165v, 173v-175r, 182r-183v, 186r-187v.
TN Huet Testament Newydd ein Arglwydd Iesv Christ (1567), Detholiad o'r darnau a gyfieithwyd gan Thomas Huet: Datguddiad.
Testament Newydd ein Arglwydd Iesv Christ (1567), A selection of passages translated by Thomas Huet: Revelation.
TN Sal. Testament Newydd ein Arglwydd Iesv Christ (1567), Detholiad o'r darnau a gyfieithwyd gan William Salesbury: Mathew 26–8 (ff. 42v-49r), Actau 24–8 (ff. 212v-220v), 2 Corinthiaid 1–9 (ff. 262v–272v).
Testament Newydd ein Arglwydd Iesv Christ (1567), A selection of passages translated by William Salesbury: Matthew 26–8 (folios 42v-49r), Acts 24–8 (folios 212v-220v), 2 Corinthians 1–9 (folios 262v–272v).
‘Tri Brenin o Gwlen’. Gweler BL. Add. 14986.
YK Ifan Llwyd ap Dafydd (marw c. 1607–9), ‘Ystorie Kymru’, Llyfrgell Genedlaethol Cymry Add. 13B ((wedi'i gyfansoddi) 1567-1609 (llsg. yn gynnar yn yr ail ganrif ar bymtheg)), 198r-237r.
Ifan Llwyd ap Dafydd (died c. 1607–9). ‘Ystorie Kymru’, National Library of Wales Add. 13B ((composed) 1567-1609 (ms. early seventeenth century)), 198r-237r.
‘Ystori Alexander a Lodwig’. Gweler NLW 13075B.
‘Ystori'r llong foel’. Gweler NLW 13075B.
‘Ystori y gŵr moel o Sythia’. Gweler NLW 13075B.
© University of Cambridge 2004
Diweddarwyd: 
Last update: