Adran o’r blaen
Previous section


[Pwy yw'r syr goray oll, NLW 13081B, 162v-164r. (= HG –)]


[td. NLW 13081B, 162v]
Pwy ywr syr goray oll
yn yr holl vrenhiniaeth
syr siorys mathay sy
yn berchen tyaeth
yn yradyr mawr ywr graes
ymaer vras gynhaliaeth
pawb syn medry kyrchy lle
ymay goray llyniaeth
maen hwy yn dyfod mal wrth wys

[td. NLW 13081B, 163r]
ato yr llys yn llawn faeth
ynte gresewi pawb ar goedd
velly ddoedd yn....eth
ymayr gayr yddo ef
gore y ganhaliaeth
na doedd yni gael
hael oy rywogaeth
hael yn fab llawen hy
arhyd y by fabolaeth
ar ymroddi y vod yn hael
gwedi kael gwroliaeth
dilis jawn y farbara hael
gael taladigaeth
ysyn enill tref ythad
gwlad nef ynhelaeth
pawb yddaw yradyr lân
yno y kan y kyd faeth
at y teyly goray braint
ymaint lly 'merhodraeth
nyd oes gwrthod klaf nag jach
mawr na bach na mamaeth

[td. NLW 13081B, 163v]
hen ac jevaink don yr llys
dilys o brydigaeth
kan gwyn brwd arhost
difan gost gwin faeth
medd meddyglyn bragod pur
kwrw byr rhagoriaeth
dan dy gadwyn ayr yddwyd
yllew llwyd llawen faeth
velly yroedd y keylog fry
dy o waedoliaeth
y proffwydi yddowad hyn
kyn y genedigaeth
mab duw y ddelayr byd
hyd yddoedd ganihadiaeth
ymay term gar yn llaw
y daw ynaw brenhiniaeth
ac ni chanhaliant ddim or hedd
medd y broffwydoliaeth
pen for gath yn ka.. klawr
y dawr fawr farolaeth
llwynog ffwlbert lleyad krank

[td. NLW 13081B, 164r]
jefank ywr anogiaeth
Sarff a blaidd a baedd glas
dyrngas ymarchogaeth
ki llew gwyn a gwadd
lladd yw y llywodraeth
tarw eryr gwenol bran
galwan y genhedlaeth
llew koch keilog mynydd
hydd o gudd herwriaeth
pymp kwarter blwyddyn hir
hir heb arddeliaeth
kyn y trotho dyw y law
at y ganllaw digaeth
llawer gwraig heb y serch
allawer [merch] mewn hiraeth
llawer mab heb y dad
mewn ymddifadaeth
jesu grist anprynay y gid
prid y fyr prynedigaeth
gway ni aros yn y byd
symyd y wasanaeth
Thomas ap Iefan ap rhys Ay kant


[Wedy proffer pob man, NLW 13081B, 164v-165v. (= HG –)]


[td. NLW 13081B, 164v]
Wedy proffer pob man
hyd yn nwyran hafren
gorey man ac y sy
y try yrheylwen
llemaer ty mwy y glod
dan rhod ffyrfafen
lle gosodes duw y ras
ar y plas dwn refen
llemay ywraig barchys hael
wedi kael y fforten
ar vn veddwl yny byw
aroddes duw y ddwyn wen
kary pob karcharor krist
lliwior trist yn llawen
kodir jencktid ar ymaeth
vel y gwnaeth elen
yr pellenig rhoddi ty
rhoddi gwely yn llawen
peri yr tlawd fod yn ddoeth
trwsio noeth diarchen
galwr jesu ar bob gayr
ay vam fair forwyn wen
am ddar byd bod yn hael
mynych gael y fferen

[td. NLW 13081B, 165r]
enill nefoedd gwyn y byd
ar hyd y bor dowarchen
a dwyn enay glan y dduw
a buw yn ail tonwen
am yn garyr anffydd
gnawd yn gael y gynen
ac os kowir ydiwr ....
hi afydd byd aniben
ymay yn ddierth yddynthwy
gwrs yddwy seren
vn or dwr ar nall or tan
ynhwy ygan y gorffen
gorch mynay krist y drig
ar ganheadig gynen
rhydrig eilwaith bychan wyr
holl synwyr gridwen
ddys yny henwi yn ddwy ddraig
vn ay ffaig yn glaerwen
ar llall goch ywhi yny mysg
efo lysk yddayren
ac y gyfod kynwr gwrdd
vn dwrdd ar gwenyn
ac o ddrwg ini yrhead
amrhead felen

[td. NLW 13081B, 165v]
ymaynhwy yn ofnir day barth
wedyr arth aflawen
ac heb feddwl yddynt bwedd
y daw or gogledd gay wen
ond yddeyly ymhob mars
mal ystars yddrydwen
y sydd heb ally nos na dydd
varny yn rhydd y rhod bren
jesu a esyd pawb yny fan
hyd yn oed rhan rhonwen
ny thernhasant fawr ynhwy
y syrthiant hwy y germania
Thomas ap Ieuan ap Rhys Ay kant


[Gwrandewch arnai bob ryw ddyn, NLW 13081B, 125v-127r. (= HG 29)]


[td. NLW 13081B, 125v]
Gwrandewch arnai bob ryw ddyn
ymodd ar llyn y byon
yn dwyn bowyd drwy fawr gyr
yn wragedd gwyr ameybion
ac felly yr oedd gwllys duw
yn ordro rhyw grystnogion
arhai eraill pawb ay gwyr
disynwyr yn jddewon
kynta dial y syr joed
ac yn yroed y klowsom
y fy gwymp ar lywsiffer
a llawer o angylion

[td. NLW 13081B, 126r]
yr ail dial efa ay gwnaeth
ac adda aeth y ebron
am yr afal fynd ynghyd
y drafaylyr byd yn dlodion
ni by ddial erioed fwy
oddino ynhwy eython
medd y beibyl yn nyni
am dori y gorchymynion
y drydyddial oedd llif noe
affwy nathore y galon
onyd wyth dyn yr holl fyd
y gid ynhwy foddyson
y may yn rhyfedd y bob gwr
am syrthiad twr pabilon
pedwar dial yw ef or brig
oryfig gwerin ffeilstion
y bedwrydd dial troya fawr
y lle y by mawr ddialon
a lladd rhwng y jawn ar kam

[td. NLW 13081B, 126v]
yn amser abram ffyddlon
sodam a gomora meddant hwy
ac yno nhwy soddyson
onid lott ay wraig ai blant
may gwarant gowir ddigon
ar chweched dial tan gwylld oedd
fo ofn nodd pawb pan glowson
lle y byddial mawr diospen
am nad oydden gyfion
ar seith fed dial siosiwa gynt
vel dyna hynt gofalon
vo ddystrowiodd medd ysain
y bychain jawn ar mowrion
vn ar bymtheg ddwy waith oedd
o frenhinoedd coron
o arch duw y ladd ef
o waith pechoda trymon
ac vellymar seith fed yw
ac vo wyr dywr bwriadon
ar wythfed sydd dydd yfarn
yn gadarn ac yn greylon
yroedd dialedd ymhob gradd

[td. NLW 13081B, 127r]
er peri lladd y dewrion
ar hai diddrwg nyd oedd gas
o gwmpas yn hwy ddarfyon
ac am hyny troed pob rhai
oddiwrth y bai pen allon
fel y trodd pawl gynt yr ffydd
y gael llawenydd jnion
a meddylian hwy yni hoes
am dduw ar groes ar hoelion
a gweddian arno yn syth
nyd anhwy byth y ofalon
o daw gofyn ar ay gwnaeth
o estori fraeth y doython
Dyna warant digon prydd
yn hwy sydd ddinydon


[Rhyfedd ddigon y bob Kriston, NLW 13081B, 127r-128r. (= HG 30)]


[td. NLW 13081B,127r]
Rhyfedd ddigon y bob kriston
nad ofna vn o dri gelyn
y knawd ar byd ar drwg ysbryd
y sy wreyddie yr holl bechode

[td. NLW 13081B, 127v]
pechod y knawd y beyr anffawd
pawb yn y cryfder amod ofer
ar hen ar gwan ar di oydran
godineby nis gwnair heini
pe kyfarche y dduw fadde
yr angel y toro oddywrtho
syny yry e ywan gredy
na chayff e dda byth ywala
pe kaeef dda 'r byd yn olyd
vo beir y fod ef mewn kebydddod
vel llif kornant yddar trachwant
'ny gadernid yno y diffid
er maint y vo gasgal gantho
yno y gedy y holl gasgly
wedy ddelo duw oddiwrtho
ny char vn dyn y wyneblyn
ar mwya fy yny gary

[td. NLW 13081B, 128r]
rhowyr gatto gael y gyddio
ar da ar tir y gymeryr
yddiddany von hiraythy
tal gan dduw gair am bob gwirair
gair gwarth yn wir vo ddielir
pwy bynag vo 'n syned arno
y sy feilchion y sy dlodion
a sy ddifri ymay yn kodi
pawb gadawed y ddrwg weithred
ni ffery 'r byd hyn ond enyd
maen flin gosod benthig tafod
dangos bod chwant kael maddeyant
rhowyr yddo heb gwelyddio
y kythrel y sydd ffalst achebydd
may trigaredd duw yn y diwedd
y bawb taled y ddylyed


[Arglwydd Iesu Grist, er mwyn dy fam, NLW 13081B, 128v-131r. (= HG 31)]


[td. NLW 13081B, 128v]
Arglwydd jesu grist ermwyn
dy fam forwyn dirion
dyred vn waith yn dy fraint
di ath saint gwirion
ti addoythost vn duw tri
yn rhoddi ni yn rhyddion
ac y golli dy holl waed
yr wyt draed y sayson
vo aeth dy demle yma athraw
oll yn llaw y llygion
ath eglwysi ymhob lle
yn gornele gweigion
trwy segyryd pawb ysy
yn kael y golydon
heb prydery dim o dduw
onyd byw yn anghyfion
ti ddioddefaist di ath farn
gay acham ddermygion
christogion awnay yt waeth

[td. NLW 13081B, 129r]
nag ywnaeth jddewon
ynhwy yddawson gadwr ffydd
ar bedydd y gymerson
vel y gallent gael dy ras
er nas cauas dalon
ac o drachwant ar y da
trais athra awneython
athyrmygy di ath fam
a gwneythyr kam kreylon
dwyn yth trysor briwo ych tai
bod ar fai ddigon
dwyn ych trwsiad gweddaydd glan
o ddidan ych gweision
bene domine ffransis llwyd
duw o dwyd mor gyfion
may dy gorff di ar sal
dial dy wyryddon
yroedd yngrefydd mair o ffred

[td. NLW 13081B, 129v]
ferched amorynion
yth weddio lawer pryd
ar hyd y byd yraython
fo aeth dy ffydd di ar goll
y ddyni oll yn ddeillion
ac heb gready dim yn jawn
cosb y gawni weithon
y may term gar yn llaw
y daw ynaw coron
ac arweddan y naw kad
ar glawr gwlad albon
ay bwriady yn fawr ar ladd
pob gradd yn greylon
ac heb arbed jfank hen
y fo llen a llygion
coron ddegfed duw ne fry
yddaw ally o angylion
y bob maes rhag lladdfa flin
y amddiffin gwirion

[td. NLW 13081B, 130r]
ac yn ymparth efo dry
kymry ac yskotlond
ac yr eylwaith gida hyn
llychlyn ac ywerddon
ac y kyffry rhyfain fawr
ac yno y dawr kantorion
syn gweddio duw a mair
ac yno y kair y ganon
ag yn erbyn hyn y bod
holl ffrankod sayson
y fydd yn lladd ymhob lle
megis bleidde creylon
ac arweddant ar bob gwlad
gad o angristnogion
herwydd y ffydd hwy kans
begans ac jddewon
ar amser hyn ni wys

[td. NLW 13081B, 130v]
ynghyd pymtheng mis hirion
yn piaffod mor athir
pwy fydd sickir ddigon
ond gobeithio duw yr ys
may hil vrytys gyfion
an ar ynys yn ddiran
ac yno y can hwy y coron
oes y mab efo ar tad
ysyn hwylad ddynion
oes yr ysbryd yni ysydd
hono fydd yn weithon
ac yr arwedd ymhob gwlad
ffydd wastad ddigon
a bedyddio pawb mewn dwr
hyd ynhwr pabilon
yno saved pawb ar wir
ac yn gowir jnion

[td. NLW 13081B, 131r]
vel y toro y ayr ne y lw
vo fydd marw ddigon
ac yr ddayar yn ddi barch
yr ar towarch meyrwon
ar eneide jesu aed
a gwrthfawr waed gwirion


[Y plwyf a'r wlad lle may 'y nghariad, NLW 13081B, 131r-132r. (= HG 32)]


[td. NLW 13081B, 131r]
Y plwyf ar wlad lle may ynghariad
an orchymyn duw at bob dyn
niferoedd da gwrandewch arna
rhag na bwyfi ond y leni
be bai ragor geni o gyngor
ychwi nag wn hawdd yr hoddwn
nydwy gwedy rhybell ddysgy
ond fy rhodd gan dduw y hynan
ond erhyny chwi gewch dreythy
vel y may vn duw yn gorchymyn
jesu mab mair ywnaeth dengair

[td. NLW 13081B, 131v]
deddef yni gadwrheini
car dduwn yn bena ac ynesa
achar dy gyd griston hefyd
a gator dday hyn yn ddifay
y mayr dengayr ar y ddey air
y may tri dyn yn diri chasddyn
Duw na bwy fi yn vn orheini
Dyn y gaffo dysgy yddo
Dysk fawr na fyn dysgy vn dyn
yr ail ywr dyn yfon dilin
hir ddrwg ar hyd y bo y fowyd
ar dyn drydedd am drigaredd
duw nef na bo gobaith gantho
saith nef y sydd llawn llawenydd
chwech yngwen wlad nef yrhaeldad
ar nef seithfed ddyni yn gweled

[td. NLW 13081B, 132r]
yr eglwys ysyni wasnaythy
a saith hefyd y sydd yn y byd
maer saith hyny yn cael y cary
nef ywr jechyd nef ywr golyd
nef ywr mowredd nef ywr bonedd
nef ywr swydde nef ywr gradde
nef ywr parch a 'r greso mwya
o chaiff vn dyn un or saith hyn
ny chayff ynef fry heb y bryny
Duw prynodd hi drwy fyrthyri
oy waed ay gig bendigedig
wedyr pryniad ar dref y dad
efo roes hon yr tylodion
may duw yn doydyd perchen golyd
gan dlawd pryn nef oth elyn


[Yn y pechod 'ddyni yn byw, NLW 13081B, 135v-136v. (= HG 33)]


[td. NLW 13081B, 135v]
Yny pechod ddyni yn byw
duw pawb yny galon
ny ni gawsom bryder mawr
y ddyni y nawr yn eon

[td. NLW 13081B, 136r]
holl gyfredin jesu grist
by on drist ddigon
nyd er balchedd nyd er bost
teg y troest atton
rhoddi dy vam wyry vry
yn ben lly gweryddon
mari yn hynys niney sy
heddy yn dwyn y goron
y may yn y dwyn o dad amam
nyd oedd gam on kyfion
vo roes yddi wrth y bodd
ac o anfodd sayson
gwraig oedd fam yn harglwydd ni
meddey yr jddewon
hithe osododd merch oy gradd
jladd y pene ffeilstion
ac yroedd yma athraw
ar y llaw hi yr awr hon
ally dial llid a bar ar y digasogion
gore dim ac ywnaid
roir peganiad meddwon
wrth gadwini bob yn dri
fel y kenddi cochion
y vab duw ni allen waeth
nog ywnaeth y elynion

[td. NLW 13081B, 136v]
ond ysbeilo ay ado yn hoeth
bod yn boeth yddelon
briwor allore mawr y braint
ay troi yn ddifraint ddigon
gosod trestel yn ddiglod
vel gwarchiod gweddwon
gwedy esbeilio duw ay dy
pery yddy weision
gyddio y gorff e agalwr byd
y gymeryd briwsion
arhoi yr ffeirieyd gwych y gwedd
wragedd priodolion
ym gystaly ar wyry fair
heb vn gair gwedion
gwisgo dager ar din
gwneythyr min cyson
gady barfe myny bod
megis bychod beylchon
yr oedd yr ffeyriayd wraig bwys
hon ywr eglwys gyfion
yddo enill drwy dduw tri
o honi hi tifeddion
ny fedyddid dim or plant
y gad o chwant cnawdolion
ond priodi pawb o chwith
vel ymlhith yddewon


[F'aeth yn ychel pris yr yd, NLW 13081B, 173v-175r. (= HG 28)]


[td. NLW 13081B, 173v]
Faeth yn ychel pris yr yd
llymar byd drogan
vaeth swyddogon drwg a drain
a brain ar holl wlad forgan
vaeth y ddayar oll yn brid
ymaynhwy gid yn tychan
ac vn feddwl am ystars
ac ysgars ymgaran
ve aeth yr ynys yma athraw
oll yn llaw satan
vaeth gras duw ou mysg
vo aeth y ddysg yn fychan
ve aeth yn ddifraint eglwys grist
penyd trist athryan

[td. NLW 13081B, 174r]
gan y balchedd wedd yn wir
vel y geyfir fyddan
a allo herkyd tir ne dda
gidar pena y byddan
ar aberthog drwg yrhyw
vaeth ydduw yny arian
rhaid yr eiddil egwan yw
fyw wrth y gilran
ar kamweddys mawr y dra
efa yn dda ar ddwyran
y godwybod salw sydd
at yr vfydd tlawd wan
ar drigaredd aeth y gid
ymaer llid yn llydan
a bod heb nag yd na blawd
ddeg ar dlawd y hynan
madder ddime fach nichayd
ar yrhobaid fechan
vaeth y kaws blayne a bro
keisio fytels ymay yn faith
y gael vnwaith grochan

[td. NLW 13081B, 174v]
kyrched duw nhwy atto ymrhyd
llymar pryd y llefan
y tylodion grym y gread
o cathiwed allan
kyn yddelor dial tost
ymaen fost fechan
ac addewid ym gynt
ac ar hynt y gwelan
ny ni gowson naw mis glaw
ac voddaw yn weithan
naw mis eraill yn des
gan y gwres y greidan
efo ddychon duw osmyn
ddanfon enyn boeth fan
er mwyn difa fo yny far
gydar adar hedan
niffryderwn ddim odduw
yny byw ni throan
a ffen doddon vel y kwyr
ymay yn rhy hwyr yn dychan

[td. NLW 13081B, 175r]
moeswch yni yn getyn
weddio yn vn achyfan
ar yr eneide fynd yr nef
atto ef y hunan


[Gofyn kwndid ymi y gaf, NLW 13081B, 182r-183v. (= HG 34)]


[td. NLW 13081B, 182r]
Gofyn kwndid ymi y gaf
beth ywnafi yleni
orhoes duw ymine rodd
nyd oes fodd ym dewi
my fi ddoyda ychwi wir
nid rhayd yw hir holi
jach arhydd pam y cwyn
y fod ef yn dwyn tylodi
deillion krypled yn y byw
o dy duw yny tlodi dodi

[td. NLW 13081B, 182v]
carchororion krist y gid
gwyn y fyd y rheini
y golydog casgly nan
ac ni fynan roddi
efo ay cayff ni wyddon pwy
a gway yn hwy o geny
yno y daw yni ddiran
y dyn yn wan dan weidi
yma y trig y tir ar da
ar dyn y a dan ochi
llawer calon y fydde drist
am farn Christ geli
awype cyfiwch yw y braint
glowed maint y hanfri
nid oes gwraig ac y ssy
nam gyfflybay yddi
ffordd y try yr hayl o dde
na ddelye y llossgi
yddyni bawb ar y cam
a mam y missereri
morwyn wyryn wyry lawen lwys

[td. NLW 13081B, 183r]
naby yn gorbwys erni
ni ddelen feddwl hyn
nad oedd kyn y geni
ffordd y enaid da na drwg
nadelay y lymvow patri
trafyn asgrer tad or nef
clywch fyllef am gweddi
hi ar mab yddyg yny bry
jesu y chyfodi
ana y mam pen y cae
fel ymae yn ystori
angel duw one fry
y fy 'r genad dwri
yny demel yddodd fayr
yn dayr blwydd yn y addoli
duw ay angylion nef ar goedd
a hwynte oedd yn yfforthi
morwyn wiri am y vod
heb ddim pechod erni
gan orychel ar chwe gayr
y cae mayr feychogi
yn yffedayr blwydd ar ddeg

[td. NLW 13081B, 183v]
y dawe anrheg iddi
hi amddiffynodd yr holl fyd
rag y gyd y colli
y creawdwr mawr anmedd
y syn etifedd jddi
am y fagy ole ynlle
hi a ddylyey y addoli
nyd oedd gnawd ond ychnawd
trwy briawd eni
y am ddiffin ar y groes
y pymoes y syn poyni
y gwir dduw oran y tad
y mab rhad geni
achos cnawd mayr y chwaer
y caer ddaer y croeni
mi addolar wiri ferch
y may fy serch i erni
ar y mab y byrai ymhwys
jessus ffilli daui
ac y galwai ar fab mair
ar bob gair om gweddi
hithe y gayff gantho ef
yn y nef fynodi


[Hael blwyfogion harddwych ffyddlon, NLW 13081B, 186r-187v. (= HG 35)]


[td. NLW 13081B, 186r]
Hael blwyfogion hardd wych ffyddlon
clych sydd geni yddy stofi
cwndid nid ar sen newatwar
naflinwch hyd boi yniddwedyd
nid wyf ond ffol anystyriol
ym gynghorir neb nym gwrendy
ond ddwin gweled blin gamsyned
mawr ar lawer faint y balchder
am nad ystyr pob pechadyr
may rhayd symyd o hyn ofyd
ceffelyb ywr byd ac vnffynyd
affeyntiwr fay yn peintio delway
y arfer e gwneythyr pethe
twyllodrys ar wyneb dayar
hir ni ffery y gwaith hyny
ond desefor nef ay costo
fellyr byd caeth velhydoliaeth
y kyfflybwn ym dyfosiwn
mawr ddihayreb fyr doethineb

[td. NLW 13081B, 186v]
Dewder y abri cyn yn geni
o bridd cynta gwr fy adda
Blemay dwedwch ymi os meedrwch
gwr dewr dibrin bleraeth rhawling
Brenin grasol konstinopol
plemay gorsil oedd wr ar fil
a sylys yfy ddoeth cynhyny
plemay gwyr da beyrdd eropia
ner fil ar gwr elexawndwr
ple may ector ddoeth y gyngor
dewr mewn fentyr ple may arthyr
may wenhwyfar hoyw fwyn hawddgar
merch y gog fran gawr y hynan
Ble mae anareg hoyw fwyn deg
o bryd pen oedd ar y bobloedd
plemay eron gynt oedd greylon
a siarlamaen gryf y adaen
plemay farsel pab rhyfain ffel
pen cyfrayth hen ble raeth moysen
plemay fryttys fab hen sylys

[td. NLW 13081B, 187r]
ac owain fy ddewra ynghymry
ple may rhigart brenin dewrbart
ar duwk y fydro yn jork yn trigo
plemay ddafydd broffwyd ryw ddydd
a self ddoeth mawr fyr cyfoeth
may saith doethon rhyfain dirion
Gwiliaw eraill yn saith fferaill
plemaer gwr hwn elwyd catwn
mawr y ddoyth der ymhob mater
ble ddaeth y gid saith gelfyddyd
oedd gan lawer yn yr hen amser
er celuyddyd yrhain j gyd
ay holl ddoeth-der mawr ay cryfder
pawb yn ddilyn ac yn briddin
yr ddaer ddeython hwy wyr dewron
diwedd dyn glan y sydd egwan
yfo dihayreb mewn gwrol deb
arhon mewn bedd o saith droedfedd
athan y ben las dowarchen
ac ynte fydd beynoeth beynydd
yn rhoi dalken wrth y nen bren

[td. NLW 13081B, 187v]
heb gedymaeth yni gwmpniaeth
on ffroga dy yny gytty
pryfed dayar geyrwon hagar
fydd cyd meithion yr kyrff meyrwon
ar enaid sydd yny gystydd
am ywnaethe o gamwedde
pen el jesy ynghylch holi
ni ad er tro lleia yn ango
rhaid rhoi cyfri y pryd hyny
or da mawron bwedd y deython
ac yn berffeth pob ceinhogwerth
wrth ben proffwydd babedd y doytpwyd
fel y gwneython y gweythredon
ar pryd hyny cawnin taly
pawb ywnaeth da medd y doetha
yr porth ar llead y gayff myned
ywnaeth trawsedd ac enwiredd
yr lle dlyon att wyr geyrwon
ermwyn hyny rhownin gweddi
ar grist fadde yn nin pechode
niwn griston berchen calon
a syn gally bod heb pechy
gedwch ym lwyr tifary
hayddwn wir fodd duw fon prynodd

I’r brig
Back to the top

Adran nesaf
Next section